SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Tvorivé dielničky - Korálikovanie

Nazrite do našich tvorivých dielničiek, ktoré budeme pravidelne organizovať, kde si každý určite príde na svoje a nájde si tú techniku, ktorá bude jeho srdcu najbližšia.


Tvorivé dielničky majú veľký vplyv na rozvíjanie osobnosti človeka - rozvíjajú myslenie, jemnú motoriku, človek získava vedomosti a zručnosti o materiáloch a technikách, s ktorými pracuje, rozvíja sa estetické cítenie, predstavivosť, fantázia, trpezlivosť a v neposlednom rade radosť z vlastnej tvorby.
V spolupráci so Strednou odbornou školu agrotechnickou sme sa so žiačkami pod vedením Mgr. Emese Ďurčovej zamerali v dielničke v Mestskom kultúrnom stredisku na korálikovanie a výrobu šperkov. Výsledkom ich usilovnosti, spolupráce, rôznorodosti, tvorivosti a fantázie boli jedinečné vlastnoručne vyrobené náramky a náušnice. Veď posúďte sami!
Už čoskoro budeme v tvorivých dielničkách pokračovať ďalšími zaujímavými technikami.