SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

"Spoznaj svoj región" - výlet do Rožňavy

Počas jarných prázdnin sme sa vybrali na výlet do Rožňavy. V rámci aktivity projektu „Spoznaj svoj región“ sme zavítali do Domu tradičnej kultúry Gemera, kde na nás už čakali prázdninové tvorivé dielne zamerané na tradičné ľudové remeslá: kožiarstvo, drôtikárstvo, keramika.


Ďakujeme pracovníkom Gemerského osvetového strediska za pestrý program plný aktívnej zábavy a tvorenia výrobkov s jarnou tematikou. Vďaka Vám sme spolu s deťmi strávili prázdninový deň kreatívne, obohatení novými zručnosťami a zážitkami z tvorenia.
Nakoľko sa nám u Vás veľmi páčilo, v budúcnosti by sme k Vám opäť radi zavítali, aby sme tak vyhoveli aj ďalším záujemcom.