SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd 2024

Multifunkčné centrum pre deti a mládež v rámci mesta Moldava nad Bodvou poverené Regionálnym úradom školskej správy v Košiciach zorganizovalo dňa 20. februára 2024 v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou – Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, okresné kolo súťaže „Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd“.


Na súťaži sa zúčastnili žiaci zo 4 základných škôl - Buzitai Alapiskola - ZŠ Buzica, Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, Gymnázium a ZŠ svjm S. Máraiho, ZŠ s vjm Jablonov nad Turňou a ZŠ s vjm Silica.

Výsledky súťaže:

I. KATEGÓRIA:
1. miesto: Ella Reško (Buzitai Alapiskola - ZŠ Buzica)
2. miesto: Emese Tolvaj (Gymnázium a ZŠ S. Máraiho Košice)
3. miesto: Adél Nagy (ZŠ s VJM Silica)

II. KATEGÓRIA:
1. miesto: Krisztina Kozmann (Buzitai Alapiskola - ZŠ Buzica)
2. miesto: Réka Kovács (Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont)
3. miesto: Liliana Rosenfelderová, Gréta Dohányosová (Gymnázium a ZŠ S. Máraiho Košice)

Blahoželáme a držíme palce na krajskom kole súťaže!