SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Okresné kolo súťaže "Pekná maďarská reč"

Dňa 23. februára 2023 (štvrtok) Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont zorganizovalo okresné kolo súťaže „Pekná maďarská reč“.


Na súťaži sa zúčastnili žiaci štyroch škôl s vyučovacím jazykom maďarským z okresu Košice I, Košice-okolie a Rožňava. Súťaž prebiehala v I. a II. kategórii pozostávajúcej z 3 častí – prednes, prečítanie textu podľa vlastného výberu, tvorba súvislého ústneho prejavu na zvolenú tému, prednes, prečítanie povinného textu. V silnej konkurencii mala porota ťažkú úlohu a rozhodla o nasledovnom umiestnení súťažiacich:

I. KATEGÓRIA
1. miesto - Reško Ella (ZŠ s VJM Buzica)
2. miesto - Parti Borbála (ZŠ s VJM Buzica)
3. miesto - Zajdek Gréta (ZŠ s VJM Buzica)
                  Beke Emma (Cirkevná spojená škola Moldava n. B.)

II. KATEGÓRIA
1. miesto - Kozmann Krisztina a Parti Zsófia (ZŠ s VJM Buzica)
2. miesto - Dohányosová Gréta (Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM, Košice)
                  Kondás Réka (Cirkevná spojená škola Moldava n. B.)
3. miesto - Rosenfelderová Liliana (Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM, Košice)

Všetkým blahoželáme a držíme palce v krajskom kole súťaže.
Ďakujeme pedagógom za prípravu žiakov a skvelú spoluprácu pri organizovaní súťaže.