SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Návšteva žiakov ZŠ Cestice

Dňa 14. mája 2024 k nám zavítali žiaci zo ZŠ Cestice. Okrem prezentácie a prehliadky Multifunkčného centra, sa aktívne zapojili do zábavných aktivít zameraných na čitateľskú gramotnosť.


Spoznávali rozprávkové postavy, pracovali s časovou osou príbehu a dramatizáciou rozprávky. Pomocou metódy CLIL si rozšírili aj slovnú zásobu z anglického jazyka.
V závere si prezreli naše nové priestory a oddýchli si v detskom kútiku.
Veríme, že sa im u nás páčilo. Tešíme sa na ich ďalšiu návštevu u nás.