SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - zhrnutie

Už po šiesty krát sa rozbehla v predvianočnom období naprieč celým Slovenskom vianočná zbierka pre seniorov „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, ktorej zakladateľkami sú Jana Galatová a Sisa Slobodová.


Ako to už je zvykom, aj v našom meste Moldava nad Bodvou a jeho okolí sa rozhodlo mnoho inštitúcií, organizácií, a hlavne veľa dobrých ľudí zapojiť sa a potešiť seniorov darčekom, do ktorého vložili aj kúsok svojho srdca! 
Veľké ďakujem množstvu skvelých ľudí, vďaka ktorým sa nám podarilo vyzbierať vyše 600 krabičiek, ktoré postupne putovali do domovov dôchodcov, ale aj k osamoteným seniorom, aby im priniesli trošku radosti v tomto krásnom vianočnom čase.
Do zbierky sa zapojili a krabičky venovali - ZŠ ČSA 15, Moldava n. B., ZŠ Severná 21, Moldava n. B., ZŠ Grundschule Medzev, ZŠ a MŠ Čečejovce, ZŠ Mokrance, Gymnázium Štefana Moysesa Moldava nad Bodvou, SPŠ Agrotechnická,
MŠ Dvorníky, MŠ Turňa nad Bodvou, MŠ Mokrance, MŠ Rosnička, MŠ Štvorlístok, MŠ Veselá zebra, MŠ Paňovce, pani Smoradová z Medzeva a mnohí, ktorí nám doručili svoju krabičku na oficiálne zberné miesto - Multifunkčné centrum pre deti a mládež Moldava nad Bodvou.
Všetky odovzdané darčeky prešli kontrolou a označením zbierky, za čo patrí poďakovanie mojim kolegyniam Nikole Kajča Kissovej a Marcele Szepsi.
Po mnohých telefonátoch, organizačnom zabezpečení a plánovaní sa začala najkrajšia časť zbierky – samotné odovzdávanie v Domovoch pre seniorov.
Podarilo sa nám potešiť našich starkých v 6 domovoch - Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety, Patria - Domov dôchodcov, Drienovecké kúpele, Domov dôchodcov Medzev Grunt, Domov dôchodcov Šugov, Domov Sv. Anny, no v Poproči Domov dôchodcov Poproč, ako aj Večné Deti.
Odovzdávanie krabičiek sa aj vďaka skvelej spolupráci uskutočnilo v 4 zariadeniach aj s krátkym vianočným programom a to - DFS Čučoriedky pod vedením Evy Tothovej, detského spevokolu Pantľika zo ZŠ ČSA 15, programom žiakov ZŠ Severná aj ZŠ Grudnschule Medzev.
Ďalej sme v spolupráci s 5 samosprávami potešili aj osamelých seniorov v rámci mesta Moldava nad Bodvou a mestskej časti Budulov, Dvorníkoch, Debradi, Mokranciach, Janíku.
Každá krabička si našla svojho obdarovaného a vyčarila úsmev na tvári, aj slzy šťastia.
„A ja ĎAKUJEM za všetkých dobrých ľudí, ktorých mám okolo seba, aj za tých, čo pomáhajú nezištne a s láskou. Prajem Vám, aby sa Vám všetko dobro, ktoré ste do krabičky zabalili viacnásobne vrátilo.“ 
Všetko najlepšie do nového roku 2024!
Sylvia Strámová (Kontaktná osoba zbierky za rok 2023)