SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - 3. časť

V tento krásny predvianočný čas sa nám opäť po roku dňa 12. decembra 2023 podarilo navštíviť Zariadenie pre seniorov PATRIA v Drienovci. S radostným úsmevom na tvári na nás už čakali starčekovia a starenky.


Vianočné piesne a koledy v podaní detského spevokolu Pantľika pod vedením PaedDr. Kataríny Kiššovej a Mgr. Kamily Kissovej zo ZŠ ČSA 15 mnohých z nich rozospievali a potešili ich srdiečka. Malí speváci a speváčky im v závere programu odovzdali krabičky plné lásky vďaka vianočnej zbierke krabičiek. Dojemné chvíle plné nezabudnuteľných emócií a slzičiek šťastia sme ukončili spoločnou pesničkou. Zapriali sme si veľa zdravia a radosti zo života, krásne a požehnané vianočné sviatky, a hlavne, aby sme sa opäť po roku stretli zas.
Ďakujeme pani riaditeľke Judite Juhásovej za milé privítanie, odmeny pre detičky a skvelú spoluprácu pri organizácii zbierky. Tešíme sa na vianočné stretnutie aj o rok!