SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - 1. časť

V rámci tohtoročnej zbierky svoju šikovnosť a tvorivosť preukázali aj deti spolu s pani vychovávateľkami zo ZŠ ČSA 15 pri výrobe vianočných pozdravov pre seniorov.


Ich jedinečné vianočné priania plné lásky a milého slova potešia srdcia starčekov a stareniek v zariadeniach pre seniorov.
Ďakujeme za každý pozdrav, ktorý si nájde svojho príjemcu a zahreje pri srdci.