SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Jahniatko so zlatými vlasmi - interaktívna ľudová rozprávka

Do Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Szepsi Alapiskola zavítal dňa 25. januára 2024 rozprávač András Demko, ktorý priniesol žiakom jednu z najkrajších maďarských ľudových rozprávok „Jahniatko so zlatými vlasmi“.


Rozprávka priniesla každému dieťaťu veľa radosti a zábavy, nakoľko boli vtiahnutí do deja a stali sa z nich ozajstní herci a herečky.
Ďakujeme ZŠ s vjm - Szepsi Alapiskola za spoluprácu a pánovi rozprávačovi za zábavné podujatie pre deti.