SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Hravé učenie

Vďaka veľkému záujmu zo strany pedagógov z Moldavy nad Bodvou a okolia sa dňa 15. marca 2023 uskutočnil už v poradí 2. workshop v spolupráci s ABCedu zameraný na HRAvé učeNIE spojené s praktickou ukážkou edukačných pomôcok vhodných pre deti od 6 do 10 rokov a pre deti so špeciálnymi potrebami.


Táto edícia je tvorená tak, aby využívala detskú zvedavosť, nadšenie pre nové veci, súťaživosť a túžbu po samostatnosti v prospech detí. Sme radi, že sme mohli spoločne stráviť toto popoludnie plné inšpirácií a námetov pre pedagógov.