SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Čitateľské dielne - "Svet rozprávok"

Čítanie s porozumením je súčasťou rôznych gramotností, ktoré potrebujeme pre každodenný život. Ak sa u dieťaťa schopnosť čítať netrénuje, tak sa bude stále zhoršovať a bude zaostávať stále viac. Môže sa u neho vytvoriť cyklus zlyhávania, ktorý je spojený so slabšími výkonmi a vyhýbaním sa čítaniu.


Realizáciou pravidelných čitateľských dielní v Komunitnom centre, ktoré podporujú rozvoj čitateľskej gramotnosti by sme chceli vzbudiť u detí radosť z čítania, aby sa stalo ich prirodzenou súčasťou života.
V mesiaci február sme si spoločne prečítali rozprávku o Červenej Čiapočke. Nasledovala práca v skupinách s dejovou osnovou rozprávky. "Svet rozprávok" je vždy deťom najbližší, cez rozprávky sa môžu ponoriť do sveta fantázie, zázračných skutkov a čarov.
Čaká nás marec - mesiac kníh a s ním už čoskoro aj ďalšie čitateľské dielne.