SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Hľadá sa maskot

PROPOZÍCIE