SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

EduMO - Moldavské mosty možností

Komunita pedagógov v rámci mesta Moldava nad Bodvou a jej okolia


V rámci projektu "Priestor nás spája - Multifunkčné centrum pre deti a mládež Moldava nad Bodvou" chceme poskytnúť pedagógom priestor na stretávanie sa, besedy, diskusie, workshopy.
Zvýšiť záujem pedagógov moldavských škôl a okolia o využívanie nových inovatívnych metód vo vyučovacom procese, nadviazať spoluprácu medzi učiteľmi z iných škôl, navzájom sa sieťovať, vymieňať si skúsenosti, diskutovať na rôzne témy týkajúce sa výchovy a vzdelávania našich detí.