SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy 2023 - 1. deň

Po slávnostnom otvorení olympiády nasledoval vzájomný zápas v prvej športovej disciplíne - vybíjanej dievčat II. stupňa medzi žiačkami Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont a ZŠ Severná 21.


Prvé miesto sa podarilo vybojovať tentokrát žiačkam z Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont a žiačky zo ZŠ Severná 21 sa umiestnili na 2. mieste.
Potom už nasledovali zápasy mladších a starších žiakov vo futbale.
Celkovo sa odohralo 16 zápasov v trvaní po 12 minút pod taktovkou rozhodcu Tomáša Karčáka.

Konečné poradie futbalistov:
MLADŠÍ ŽIACI:
1. miesto - ZŠ Severná 21
2. miesto - ZŠ s MŠ Čečejovce
3. miesto - ZŠ s VJM ČSA 15 a Cirkevná spojená škola

STARŠÍ ŽIACI:
1. miesto - ZŠ ČSA 15
2. miesto - ZŠ Grundschule Medzev
3. miesto - ZŠ Severná 21

Poďakovanie patrí riaditeľovi Mestského športového klubu Tiborovi Podrackému za organizačné zabezpečenie futbalových zápasov a celkový priebeh podujatia.
Ďakujeme za účasť a spoluprácu vedeniam škôl, pedagógom a športovcom.
Vďaka patrí aj partnerovi projektu "Priestor nás spája" p. riaditeľovi - Mgr. Istvánovi Nagyovi za poskytnutie priestorov telocvične Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont.
Zajtra nás už čaká Športový viacboj materských škôl údolia Bodvy a ďalšia športová disciplína - basketbal.

Foto: Evka Mižaková