SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Preventívne prednášky - Szepsi Alapiskola - ZŠ s vjm

Dôkladná hygiena rúk je účinná prevencia voči veľkej časti infekčných ochorení, vrátane COVID-19. Je mimoriadne dôležité, aby hygienu rúk dodržiaval každý, vrátane malých detí.


Dňa 26. októbra 2022 sa uskutočnili v spolupráci s BAFF SA o.z. preventívne prednášky pre žiakov 1. ročníkov Szepsi Alapiskola - ZŠ s vjm. Hlavnou témou bola starostlivosť o zdravie a hygiena rúk.
Žiaci si precvičili hravým spôsobom správnu techniku umývania rúk, porozprávali sa o zdravej strave a čistote tela.
Ďakujeme všetkým za spoluprácu a prajeme hlavne veľa, veľa zdravia!