SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Po rómsky hravo – Medzinárodný deň Rómskeho jazyka

Kultúrnu rozmanitosť tvorí aj jazyková pestrosť. Rómsky jazyk je tiež bohatý a rôznorodý ako ostatné svetové jazyky, preto sme sa mu venovali aj v Komunitnom centre.


Deti si vyskúšali kvíz v slovensko-rómskom jazyku. Ďalej sme efektívne využili voľný čas rómskych detí, snažiac poukázať, ako viesť deti k zmysluplnému využívaniu voľného času, pomocou hier a aktivít. Zvolili sme si hry ako „Uhádni, čo som? Uhádni, aká farba som?" Deťom sa tieto hádankové aktivity veľmi páčili a plánujeme v nich pokračovať aj v budúcnosti.