SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Mládežnícky parlament mesta Moldava nad Bodvou

Dňa 24. októbra 2022 sa konalo prvé neformálne stretnutie Mládežníckeho parlamentu mesta Moldava nad Bodvou, ktorého sa zúčastnili delegovaní zástupcovia moldavských základných škôl ZŠ ČSA, ZŠ Severná, Gymnázium Štefana Moysesa, SOŠ agrotechnická a Základná umelecká škola, ale aj dobrovoľníci, ktorí prejavili záujem urobiť niečo pre seba a svoje okolie.


V rámci stretnutia sa členovia MP navzájom spoznávali, spoločne si nastavili ciele a úlohy, ktorým by sa chceli venovať, a to hlavne v oblasti VZDELÁVANIA, ŠPORTU, KULTÚRY A UMENIA, OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A CESTOVNÉHO RUCHU.
Prvé oficiálne zasadnutie sa uskutoční v mesiaci november, na ktorom sa bude schvaľovať Štatút MP a prebehne aj voľba predsedu MP.
Multifunkčné centrum pre deti a mládež v rámci mesta Moldava nad Bodvou ďakuje všetkým za aktívnu účasť, nápady a námety, ktorými preukázali, že na mládeži záleží, lebo oni sú budúcnosťou nášho mesta.