SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - 5. časť

Neskutočne veľa lásky!
Dnes sme zavítali do obce Poproč, kde sme taktiež chceli obdarovať seniorov v dvoch zariadeniach.


Najprv sme odovzdali krabičky našej zbierky v Domove dôchodcov v obci, kde nás už srdečne očakávali, a potešili sa krásnym krabičkám venovaných z lásky.
Tento rok sa nám podarilo odovzdávanie krabičiek v Domove Sv. Anny, no v Poproči aj s krásnym vianočným pásmom žiakov ZŠ Severná. Radosť v očiach deduškov a babičiek, dojemné chvíle pri odovzdávaní krabičiek zahriali všetkých prítomných v miestnosti.
Pri rozlúčke slzy dojatia pri náhodnom stretnutí pravnučky so svojim pradedkom zanechajú v nás nezabudnuteľný zážitok tohtoročnej krásnej vianočnej zbierky.