SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Beseda pre seniorov o bezpečnosti a ochrane zdravia

V mesiaci apríl sa uskutočnila v nových priestoroch Multifunkčného centra pre deti a mládež beseda pre seniorov na tému bezpečnosti a ochrany zdravia.


Podujatie zorganizovala členská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku s príslušníkmi Obvodného oddelenia Policajného zboru v Moldave nad Bodvou npor. Bc. Pavlom Czerankom a npor. Ing. Gabrielom Gálom.
Besedy sa zúčastnilo vyše 50 dôchodcov, ktorí si prišli vypočuť užitočné rady a informácie týkajúce sa ich bezpečnosti v každodennom živote. Cieľom podujatia bolo zvýšiť povedomie seniorov o rôznych druhoch rizík, ktoré ich môžu ohroziť, a poskytnúť im praktické tipy na predchádzanie nebezpečenstvám.
Policajti informovali o najčastejších druhoch podvodov, ktoré sú zamerané na seniorov, a poskytli rady, ako sa pred nimi chrániť, ako aj praktické tipy na zvýšenie bezpečnosti doma.
Po hlavnej časti programu nasledovala diskusia, kde mali seniori možnosť klásť otázky a zdieľať svoje skúsenosti. Policajti odpovedali na množstvo otázok týkajúcich sa konkrétnych situácií, s ktorými sa seniori stretávajú, a poskytli im individuálne rady.
Veríme, že poskytnuté informácie pomôžu seniorom lepšie sa orientovať v otázkach bezpečnosti a predchádzať rizikovým situáciám.
Za spoluprácu ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie stretnutia.