SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

2. ročník Športovej olympiády mládeže údolia Bodvy

Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci s Mestským športovým klubom úspešne odštartovalo dňa 17. 5. 2023 (streda) 2. ročník "Športovej olympiády mládeže údolia Bodvy v Moldave nad Bodvou.


Za prítomnosti riaditeľov moldavských škôl sa športovcom prihovoril viceprimátor mesta Norbert Krušinský, ktorý poprial všetkým súťažiacim veľa úspechov počas celého týždňa trvania olympiády.
Na zahájení olympiády, ktoré sa kvôli nepriaznivému počasiu presunulo do telocvične Cirkevnej spojenej školy - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont nechýbali bubnisti zo Základnej umeleckej školy pod vedením Mgr. Imricha Nagya. Program spestrili svojim vystúpením aj zumbistky pod vedením Lucie Baško zo ZŠ ČSA 15.
Po zložení olympijského sľubu otvorila 2. ročník Športovej olympiády riaditeľka Multifunkčného centra pre deti a mládež Mgr. Sylvia Strámová.
Potom už nasledovali turnaje v športových disciplínach - vybíjaná dievčat II. stupňa a futbal mladších a starších žiakov.
Všetkým športovcom prajeme veľa športových úspechov!
Športu zdar!

Foto: Evka Mižaková