SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

1. zimné majstrovstvá športového viacboja všestrannosti materských škôl údolia Bodvy

Dňa 22. novembra 2023 si v plnej miere mohli užiť novú multifunkčnú športovú halu v Moldave nad Bodvou naši najmenší športovci a športovkyne z materských škôl.


Multifunkčné centrum pre deti a mládež v rámci mesta Moldava nad Bodvou v spolupráci s Mestským športovým klubom a Materskou školou Štvorlístok si pre nich pripravili športové podujatie - 1. zimný športový viacboj materských škôl údolia Bodvy.
Pozvanie prijalo až z 13 materských škôl z Moldavy nad Bodvou, ale aj blízkeho okolia, aby si zasúťažili v rôznych športových disciplínach. Po spoločnej hravej rozcvičke s pani učiteľkou Líviou Baškovou zo ZŠ ČSA 15 sa rozbehla súťaž v jednotlivých športových disciplínach, ktorými boli štafetový beh, hod volejbalovou loptou, skok do diaľky z miesta štafetovou formou a vytrvalostný beh.
Vo výbornej atmosfére a výdatnom povzbudzovaní pani učiteľkami sa deti snažili zo všetkých síl podať čo najlepší športový výkon. Aj keď sa na stupienok víťazov mohli postaviť len tri družstvá, nikto neodišiel bez medaily.

Víťazstvo si vybojovali tieto materské školy:
1. miesto: MŠ Dvorníky
2. miesto: MŠ Drienovec
3. miesto: MŠ Turňa nad Bodvou

Nakoľko boli výsledky po zrátaní veľmi tesné, pochvalu si zaslúžia aj všetky deti z ostatných zúčastnených materských škôl. 
Okrem víťazných tímov ďakujeme za účasť MŠ Štvorlístok, MŠ Stonôžka, MŠ Veselá zebra, Százszorszép Óvoda, MŠ Janík, MŠ Perín-Chym, MŠ Medzev, MŠ Rosnička, MŠ Paňovce a MŠ Mokrance.
Veríme, že sa čoskoro stretneme opäť na ďalšom zaujímavom športovom podujatí.