SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

1. zimné majstrovstvá športového viacboja všestrannosti - 2. stupeň

Dňa 15. novembra 2023 sme pokračovali v 1. ročníku zimných majstrovstiev okresu Košice-okolie v športovom viacboji všestrannosti, no tentokrát v kategórii žiakov 5. - 9. ročníka.


V úvode podujatia sa k športovcom prihovoril primátor mesta Slavomír Borovský, ktorý im poprial veľa športových úspechov. Súťažilo sa v nasledovných športových disciplínach: skok do diaľky z miesta štafetovou formou, hod plnou loptou, štafetový beh a vytrvalostný beh s loptičkami. Súťaže sa zúčastnilo opäť vyše 120 športovcov zo 7 škôl: ZŠ ČSA 15, ZŠ Grudnschule Medzev, ZŠ Čečejovce, ZŠ Malá Ida, ZŠ Čaňa, Buzitai Alapiskola - ZŠ Buzica, Szepsi Alapiskola - ZŠ s vjm. Žiadnemu z pretekárov nechýbala bojovnosť, odhodlanie a hlavne chuť vyhrať. 

Výsledky jednotlivých kategórií:
5. ročník
1. miesto - ZŠ Čečejovce
2. miesto - ZŠ ČSA 15
3. miesto - Buzitai Alapiskola - ZŠ Buzica

6. ročník
1. miesto - ZŠ Čečejovce
2. miesto - ZŠ ČSA 15
3. miesto - ZŠ Čaňa

7. ročník
1. miesto - Szepsi Alapiskola - ZŠ s vjm
2. miesto - ZŠ ČSA 15
3. miesto - Buzitai Alapiskola - ZŠ Buzica

8. ročník
1. miesto - Buzitai Alapiskola - ZŠ Buzica
2. miesto - ZŠ Malá Ida
3. miesto - ZŠ ČSA 15

9. ročník
1. miesto - ZŠ ČSA 15
2. miesto - ZŠ Grundschule Medzev
3. miesto - Szepsi Alapiskola - ZŠ s vjm

Všetkým športovcom blahoželáme!
Aj vďaka výbornej spolupráci Multifunkčného centra pre deti a mládež, Mestského športového klubu a ZŠ ČSA 15 máme za sebou skvelé športové podujatie.
Počas 2 dní sme boli svedkami vynikajúcich športových výkon, skvelých výsledkov, osobných rekordov, spolupráce družstiev, vzájomného povzbudzovania a rešpektu voči súperovi.
Vidíme sa o rok pri letných majstrovstvách všestrannosti, dovtedy budú naši športovci aj naďalej usilovne trénovať.